Inzet van tablets in de ondersteuning door steun van Fifty-One Ladies Club (FOLC) Waeslandia!


De ondersteuning van de cliënten van Het Bint vzw wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Fifty-One Ladies Club (FOLC) Waeslandia, een afdeling van Fifty-One International.

In 2014 en in 2015 kon Het Bint dankzij hun steun investeren in een tablet voor elke begeleider.
De tablets nemen nu een centrale plaats in in onze werking.
Ze maken de ondersteuning van onze cliënten meer laagdrempelig, transparant, snel en gebruiksvriendelijk.

Voor de medewerkers van Het Bint zijn ze het middelpunt van hun (mobiele) communicatie intern en extern.
De inzet van deze tablets in onze werking maakt het ook mogelijk om als organisatie, vanuit het perspectief van de cliënten mee te werken aan een academisch onderzoek over ondersteuning bij cliënten in de ambulante hulpverlening.

Het engagement van de 51 Ladies Waeslandia krijgt dan ook zijn concrete vertaling in ons werk van ondersteuning aan personen met een beperking.

Wij wensen hen hiervoor nogmaals hartelijk te danken!!!