PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING


Sinds 1 januari 2017 heeft het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een nieuw subsidiesysteem voor personen met een beperking doorgevoerd: de persoonsvolgende financiering of PVF.


Dit nieuwe systeem bestaat uit twee trappen:
- trap 1 is BOB of basisondersteuningsbudget
- trap 2 is PVB of persoonsvolgend budget


BOB of basisondersteuningsbudget


Voor wie?
Het BOB is bedoeld voor personen die een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood hebben én daarbij geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning (n-RTH).

Wat is een BOB?
Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen.

Wat kan ik doen met een BOB?

Met een BOB kan je ondersteuning kopen, zoals bijvoorbeeld:
- dienstencheques voor poetshulp
- thuiszorg
- rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

Het BOB kan je vrij besteden. Dit wil zeggen dat je geen bewijzen of facturen moeten indienen.
Het BOB kan je combineren met de tegemoetkoming van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de Federale Overheid. Je kan een BOB niet combineren met een PVB of persoonvolgend budget.

Nog vragen over het BOB?
Heb je nog vragen over het BOB, dan kan je terecht op de website van de Vlaamse sociale bescherming.
Als je daar geen antwoord vindt, kan je bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.PVB of persoonvolgend budget

Voor wie?
Het PVB is bedoeld voor personen die door hun handicap nood hebben aan intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning (=n-RTH). Voorlopig kunnen enkel personen vanaf de leeftijd van 17 jaar een aanvraag indienen voor een PVB. In de toekomst zal dit veranderen

Wat is een PVB?
Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar dat dient om zorg en ondersteuning te kopen. Het PVB bestaat uit 12 budgetcategorieën die worden uitgedrukt in euro's of personeelspunten.

Wat kan ik doen met een PVB?
Met een BOB kan je ondersteuning kopen, door bijvoorbeeld:
- dagondersteuning, woonondersteuning of individuele begeleiding in te kopen bij een zorgaanbieder die door het VAPH is vergund
- intensieve of frequente begeleiding bij een thuisbegeleidingsdienst te betalen
- poetshulp, 
thuiszorg inschakelen, een vrijwilliger betalen
- zelf iemand in dienst nemen die je ondersteuning biedt

Nog vragen over het PVB?
Heb je nog vragen over het PVB, dan kan je terecht op de website van het VAPH.